Ερώτηση για την άμεση καταβολή του ΦΠΑ σε αγρότες και επαγγελματίες