Ερώτηση για την εξισωτική αποζημίωση στους κτηνοτρόφους