Στον δήμο Καρδίτσας τα στρατόπεδα «Κιούση» και «Λουμάκη»