Ερώτηση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος