Ερώτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς