Ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξωστρέφεια της οικονομίας