Ερώτηση για την ετοιμότητα αντιμετώπισης πιθανής επιδημίας γρίπης