Επίσκεψη Κώστα Τσιάρα σε Παλαιοκλήσι, Αρτεσιανό, Ριζοβούνι και Προάστιο