Περιοδεία σε Πεδινό, Αγία Τριάδα, Κόδρα, Καλογριανά και Παλαιοχώρι.