Μετεκλογική προσγείωση από την ελπίδα στην πραγματικότητα