Οι δυο πλευρές να αναζητήσουν το κοινό τους συμφέρον