Αίτημα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για ενίσχυση από τις θεομηνίες