Αίτημα για πρόσβαση στο διαδίκτυο για 5.493 «λευκές» περιοχές