Στήριξη Κώστα Τσιάρα για την ανέγερση μνημείου του υψώματος 731