Ερώτηση για το κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ