«Δημοκρατικές» ευαισθησίες και το μέλλον της χώρας στα ζάρια