Περιοδεία σε Νεοχώρι, Μορφοβούνι, Λεοντάρι και Κέδρο