Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξαναγίνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη