Ομιλία για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών_Δοκιμασία υποψήφιων οδηγών_2019.02.20