Αν δεν υπάρξουν πραγματικές επενδύσεις και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (Κανάλι της Βουλής 17_4_2019)