Εμείς επιλέγουμε τον δρόμο της πραγματικής ανάπτυξης (Ομιλία στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, 14.5.2019)