Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα θεωρεί επιτυχία την επαναφορά της οικονομίας μας στο σημείο που την βρήκε το 2014 (Συνέντευξη στο Κανάλι της Βουλής_10.5.2019)