Ομιλία μου για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση (23.4.2019)