Στο Συνέδριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με θέμα την «Τραπεζική Ηθική και την Επιχειρηματική Ανάπτυξη» στο ΕΒΕΑ, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη (30.5.2019)