“Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους” (Δελτίο Τύπου 11_6_2019)