«Προτεραιότητα της ΝΔ το Δημογραφικό» (Δελτίο Τύπου 12_6_19)