Ομιλία για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης (2019.7.22)