Προγραμματική συμφωνία με τον ΟΑΕΔ Καρδίτσας για την παραχώρηση του Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο και τη λειτουργία του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.