Στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.(2019.10.07)