Στο Συνέδριο του Council of Europe για τις νέες τεχνολογίες στον χώρο της Δικαιοσύνης (2019.10.14)