Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής για την εφαρμογή του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας (2019.10.17)