Η ομιλία μου για τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. (2019.10.24)