Η ομιλία μου στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις τους Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις».