Στην Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (2019.12.9)