Στην 35η ετήσια τακτική συνέλευση Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας (2019.12.8)