Στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες (2019.12.3)