Το μέλλον αρχίζει τώρα! Στο 13ο Συνέδριο της ΝΔ (2019.12.1)