Με τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που μας είπαν τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα. (2019.12.31)