Συνέντευξη με τον Γιώργο Κουβαρά στο Evening Report για το Action24 (2019.12.19)