Κοπή πίτας του Πολιτιστικού Αθλητικού Ομίλου Καρδίτσας (2020.02.02)