Ομιλία μου στο 2ο Ευρωπαϊκό και Αναπτυξιακό συνέδριο στη Λάρισα (2020.01.25)