Στην εκδήλωση για την ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος (2020.01.27)