Στην κοπή πίτας του χορευτικού συλλόγου «ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ» (2020.02.03)