Στη βράβευση του Συλλόγου Εκπ/κών Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστήρας» (2020.01.31)