Με τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ. Αβέρωφ Νεοφύτου (2020.02.19)