Με τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στην κοπή πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Λίμνης Πλαστήρα (2020.02.16)