Στην ετήσια εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανιάς – Μούχας «0 Άγιος Τρύφων» (2020.02.16)