Στον ετήσιο χορό του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Καραγκούνα» Καρδίτσας (2020.02.16)