Απάντηση στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση για το «Σπίτι του Παιδιού» (2020.03.05)