Απολυμάνσεις στις Δικαστικές δομές, εν όψει covid-19 (2020.03.16)